• Gebruiksvriendelijk
 • Duurzaam
 • Hygiënisch
 • Vandalismebestendig

Plaatsing

Plaatsing van de Exhit®

Hieronder hebben wij  een opsomming van aandachtspunten en uitvoeringszaken gemaakt die betrekking hebben op de plaatsing van de Exhit®

Locatie
De opdrachtgever dient zelf de locatie voor de Exhit® te kiezen. Aandachtspunten hierbij zijn:

 • Mogelijkheid tot aansluiten op het riool.
 • Goed bereikbare plaats voor kolkenzuiger (indien geen aansluiting op riool).
 • Goed bereikbaar voor materieel wat nodig is voor de plaatsing (auto met laadkraan en graafmachine).
 • In nabijheid van wandelroute van hondenbezitters.
 • In de buurt van verlichting (denk aan donker en veiligheid).
 • Bestaande uitlaatplaatsen.

Bouwvergunning
De opdrachtgever dient zelf de check te doen of er een bouwvergunning vereist is voor de Exhit®. Indien er een bouwvergunning noodzakelijk is dient de opdrachtgever deze zelf aan te vragen.

Klic-melding
Voor elke locatie waar de Exhit® geplaatst gaat worden zal er vooraf een Klic-melding gedaan worden. Op deze manier beoordelen we zekerheidshalve of de gekozen locatie voor de Exhit® geen probleem vormt voor eventuele ondergrondse kabels en leidingen. Zo voorkomen we graafschade tijdens de plaatsing.

Digitaal inmeten
Na plaatsing zal de Exhit® middels GPS worden ingemeten en worden de coördinaten geregistreerd. Met deze coördinaten kan de opdrachtgever de geplaatste Exhit® invoeren in de eigen digitale onderlegger. Wij gebruiken deze coördinaten ook voor onze eigen database waarin alle Exhit® gegevens worden geregistreerd.

Tijdelijke voorzieningen
Indien van toepassing zullen wij daar waar nodig tijdelijke voorzieningen treffen om de Exhit® te kunnen plaatsen. Onder tijdelijke voorzieningen wordt verstaan:

 • Kunststof rijplaten ter bescherming van de ondergrond.
 • Deugdelijke afzetting van het werkgebied met schrikhekken.
 • Eenvoudige verkeersmaatregelen zoals schrikhek, schildjes, verkeerskegels.

Veiligheid
Gedurende onze werkzaamheden zullen wij de veiligheid voor eigen mensen en passanten bewaken.

 • Aan- en afvoerroute wordt vooraf bepaald in overleg met opdrachtgever.
 • Het werkgebied wordt afgezet met rood/wit lint.
 • Hijsen vindt uitsluitend plaats met gekeurde hijsmiddelen.
 • Aan het einde van een werkdag zijn alle ontgravingen aangevuld of afgezet met bouwhekken.

Plaatsing
De bestaande bestrating en/of groenvoorziening wordt tijdens het plaatsen van de Exhit® verwijderd. Vrijkomende materialen worden door ons afgevoerd. Vervolgens wordt grond en/of zand ontgraven, een deel hiervan zal worden hergebruikt voor aanvulling rondom de Exhit® .

De overtollige grond en/of zand wordt in uw gronddepot gedeponeerd of kan desgewenst door ons worden meegenomen.
Aanvulling grond  bij groenvoorziening: de grond zal met enige overhoogte worden afgewerkt.
Aanvullen zand bij verharding: het zand zal worden verdicht. Bij plaatsing in verharding wordt de bestrating weer hersteld met vrijgekomen bestratingsmateriaal.

Beplanting
Het is mogelijk om beplanting rondom de Exhit® aan te brengen. Denk bij de keuze van plantensoorten aan giftigheid, de mate van bladverlies, groeisnelheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Persbericht
Als vooraankondiging maken wij voor u een persbericht wat u in de lokale/regionale media kunt laten plaatsen.

Gebruikersinformatie
Bij de Exhit® komt een klein informatiebord voorzien van tekening, korte gebruiksaanwijzing en  service meldpunt

Service meldpunt
Het service meldpunt heeft als doel dat één ieder een melding kwijt kan over de Exhit®.  Deze meldingen worden door ons in behandeling genomen en de afwikkelingen ervan zal ook worden teruggekoppeld aan de melder.